Amfitrions edició 2022

Aquí trobaràs els amfitrions que es vagin sumant a aquesta edició.